ชื่อ - นามสกุล :นายโกวิทย์ นวลศรี
ตำแหน่ง :ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :ครูชำนาญการ
ที่อยู่ :22 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
Telephone :
Email :